2010-10-09

darlin', only the good die young

You might have heard I run with a dangerous crowd
We ain't too pretty, we ain't too proud
We might be laughing a bit too loud
But that never hurt no one

Med en skön billy joelcover så kan dagen inte annat än börja underbart!
Tänkte försäkra mig om att jag blir riktigt, riktigt gammal ikväll!

Inga kommentarer: