2009-09-06

Narcissism

"Narcissism -betecknar i modern psykologi en mer eller mindre abnorm böjelse för självbespegling, yttre eller inre - en förälskelse i den egna bilden, den egna personligheten. Narcissism utmärker sig för överdriven känsla av betydelse och överlägsenhet."

2 kommentarer:

Tobias sa...

svar: haha där ser man. inte ska man radera bilder!

Tobias sa...

svar: sant, acne är inte kul i alla fall och det är svårbehandlat