2009-02-02

Never thought I'd say that its alright


jag har alltid älskat sugarplum fairy, alltid alltid! från den tiden då jag var en liten pop-pojke med missfärgat hår till och med denna dag, och min kärlek lär bestå!

Inga kommentarer: