2009-01-06

here we go again

spell it out with me people; b-l-o-n-d.
jag satt mig och mitt hela förtroende under johannas vassa saxar.
resultat blev det.

djuplodade diskussioner föder problem och ångest.
ångest föder passion.
upprepa om nödvändigt; ångest föder passion.

Inga kommentarer: