2008-09-06

poesi

han vill ha henne,
honom vill ha hon.
båda vill de ha varandra.
tätt intill med läppar
tätt inpå med kroppar.
båda minns de.
smaken.
han drömmer ibland
hon glömmer ibland.
men båda vill ha.
han vill ta.
hon vill ge.
smaken.

Inga kommentarer: